99 jaar

Op 18 januari 2018 is mijn overgroot moeder op de leeftijd van 99 jaar overleden.

Wat een leeftijd, 99 jaren ontvangen! Welke leeftijd dan ook, de dood blijft aangrijpend.

Vorige week een jongen van 20 jaar, deze week mijn oma 99. Wanneer zal dat moment van jou en mij komen?
Denk je daar weleens aan of stop je dat liever weg? Mijn oog viel op het bordje met de tekst “De HEER is Mijn Herder”

Als jij sterft staat deze tekst dan op jou kaart / grafsteen? Wat een vreugde en toekomst heb je dan! Als dit niet zo is vlucht dan vandaag nog tot deze Herder die van DOOD > LEVEND maakt! 

De Heer is Mijn herder 

Psalm 23

 1 Een psalm van David.

    De HEERE is mijn Herder,

        mij ontbreekt niets.

 2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,

        Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.

 3 Hij verkwikt mijn ziel,

        Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,

            omwille van Zijn Naam.

 4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,

        ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;

    Uw stok en Uw staf,

        die vertroosten mij.

 5 U maakt voor mij de tafel gereed

        voor de ogen van mijn tegenstanders;

    U zalft mijn hoofd met olie,

        mijn beker vloeit over.

 6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen

        al de dagen van mijn leven.

    Ik zal in het huis van de HEERE blijven

        tot in lengte van dagen.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *